Evgeny Korniychuk
Ambassador of Ukraine in the State of Israel